Vyhlášení antidivadelních cen ZLATÝ MARZÁK! K tanci a poslechu zahrají Honza Vlažný, El Ectro Folk, AGA PEPE!!
Příspěvek na akci 60 kč!